Toetstermen

Het register RFEA bestaat uit twee delen: de RFEA Particulier en de RFEA Ondernemer. Voor beide delen is er een apart examen en gelden aparte toetstermen. Toetstermen beschrijven wat een examenkandidaat moet kennen en kunnen.

Toetstermen Algemeen

De algemene toetstermen gaan in op de benodigde kennis van de financiële, fiscale en juridische aspecten van een (echt)scheiding naar Nederlands recht. Kandidaten moeten kunnen werken met wetteksten, relevante jurisprudentie en naslagwerken. Kandidaten kunnen een integraal echtscheidingsadvies opstellen.

Toetstermen Algemeen RFEA

Toetstermen Particulier

De toetstermen Particulier richten zich op de echtscheidingsadvisering van de particuliere consument. Deze toetstermen kennen de volgende indeling: de scheidingsprocedure, kinderen en echtscheiding, partneralimentatie, alimentatieberekening, verdeling en verrekening van het vermogen, de eigen woning en echtscheiding, levensverzekering en pensioenen en de gevolgen van overlijden tijdens en na scheiding, relevante wet- en regelgeving.

Toetstermen Particulier RFEA

Toetstermen Ondernemer

De toetstermen Ondernemer richten zich op echtscheidingsadvisering van de ondernemer. Dat kan een directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn of een IB-ondernemer. In deze toetstermen komen de volgende onderwerpen aan de orde: de onderneming in de verdeling/verrekening, het inkomen van de ondernemer in de alimentatieberekening, terbeschikkingstelling en echtscheiding, oudedagsvoorziening van de ondernemer en relevante wet- en regelgeving.

Toetstermen Ondernemer RFEA

Standpunt Stichting RFEA t.b.v. examinering

Hieronder publiceert de stichting periodiek haar standpunten en visies met betrekking tot actuele ontwikkelingen.

standpunt-stichting-rfea-schuld-volgt-bezit-augustus2017_1_0.pdf