Over RFEA

RFEA staat voor Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Een Financieel Echtscheidingsadviseur is onmisbaar in een scheidingsprocedure. Immers, 80% van een scheiding draait uiteindelijk om de financiën. U herkent een echt deskundig én onafhankelijk adviseur aan het RFEA-keurmerk. Er zijn circa 240 adviseurs ingeschreven in dit register. RFEA-adviseurs hebben een zwaar en onafhankelijk examen afgelegd. Zij worden periodiek getoetst op deze kennis.

Een adviseur met het RFEA-keurmerk:

 • is gediplomeerd en houdt die deskundigheid up-to-date met permanente educatie;
 • is integer en houdt zich aan de gedragscode;
 • volgt uitspraken van een onafhankelijke geschillencommissie;
 • is te vinden in een openbaar register.

Stichting en Vereniging

Stichting RFEA

De Stichting RFEA bewaakt de kwaliteit van het keurmerk Financieel Echtscheidingsadviseur. Zij stelt eisen aan de opleiding, de permanente educatie en de examens en ziet toe op naleving van de gedragscode RFEA. De stichting houdt het register bij en ook het beschermd gebruik van de titel RFEA. Zie voor meer informatie over de Stichting RFEA het Registerreglement

Bestuur Stichting RFEA

Het bestuur van de Stichting RFEA bestaat uit:

 • secretaris Cathy de Vreeze - van den Bogaert
 • penningmeester Rolf van Baarle 
 • bestuurslid Martin Barkel
 • bestuurslid Erik Arwert

Vereniging RFEA

Alle in het register opgenomen adviseurs zijn lid van de Vereniging RFEA. De Vereniging is de beroepsorganisatie. Zij behartigt de belangen van de financieel echtscheidingsadviseurs.

Bestuur Vereniging RFEA

Het bestuur van de Vereniging RFEA bestaat uit:

 • voorzitter Anneke Janssen
 • secretaris Cathy de Vreeze-van den Bogaert
 • penningmeester Rolf van Baarle 
 • bestuurslid marketing/communicatie Edwin Zeegers

Ledenraad RFEA

De leden van RFEA worden binnen de vereniging vertegenwoordigd door de ledenraad. Die bestaat uit:

 • Karin Kuiken 
 • Judith van den Nieuwenhuijsen
 • Wilma Schaap
 • Esther van Diepen
 • Cinderella Kruijff-Vinke

Een volledig onafhankelijke Commissie van Toezicht neemt eventuele klachten over RFEA of een RFEA-adviseur in behandeling.

Pers

RFEA is de beroepsorganisatie van en voor erkend financieel echtscheidingsadviseurs in Nederland. Er zijn circa 240 adviseurs aangesloten bij RFEA, voornamelijk werkzaam bij banken, ketens en als zelfstandig adviseur.

Bent u journalist/mediaredacteur en op zoek naar experts op het gebied van financiële echtscheidingsadvisering voor bijvoorbeeld een toelichting op een actuele kwestie of voor achtergrondinformatie ten behoeven van een inhoudelijk artikel? Dan helpen we u snel en adequaat. 

Voor media- en interviewverzoeken over RFEA neemt u contact op met:

Paul Oostdam (Oostdam & Partners, communicatiebureau voor RFEA)
Mobiel: 06-28973001
Telefoon: 024-3243250
E-mail: paul@oostdam-partners.nl