Vrouwen na scheiding financieel slechter af dan mannen

- 27 Sep 2021
De gemiddelde koopkracht van vrouwen ligt 5 jaar na scheiding een vijfde lager dan mannen. Ook gaan vrouwen vaker dan mannen van een koop- naar een huurhuis. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een aantal CBS-onderzoeken, uitgevoerd bij mensen die in 2014 uit elkaar gingen.

De koopkracht van 25- tot 60-jarige vrouwen die in 2014 scheidden, lag een jaar na de scheiding gemiddeld 29 procent onder die van mannen die in hetzelfde jaar scheidden. In de jaren 2016-2019 groeide de gemiddelde koopkracht van de gescheiden vrouwen meer dan bij mannen, maar niet genoeg om de eerdere daling te compenseren. Vijf jaar na de scheiding was het koopkrachtverschil met gescheiden mannen nog 21 procent. Bij de berekening van de koopkracht wordt gecorrigeerd voor verschillen tussen de huishoudens, zoals het aantal kinderen.

Veel mensen, zowel mannen als vrouwen, zetten na de scheiding een stap terug op woongebied: ze gingen wonen in een kleinere, goedkopere woning en gingen van een koopwoning naar een huurwoning. Voor de scheiding woonde 68 procent van de 30- tot 35-jarige mannen en vrouwen in een koopwoning. Vlak na de scheiding gold dat nog voor 51 procent van de mannen en 28 procent van de vrouwen.

Vijf jaar na de scheiding hebben gescheiden vrouwen nog altijd aanzienlijk minder vaak een koopwoning dan gescheiden mannen. Het verschil komt hoofdzakelijk doordat mannen na de scheiding vaker in de gezamenlijke woning blijven, omdat zij dat vaker kunnen financieren.

Voor meer informatie en cijfers, zie  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/38/gemiddelde-koopkracht-vrouwen-5-jaar-na-scheiding-vijfde-lager-dan-mannen