Examen FEA Particulier

Twee maal per jaar wordt door het Examenbureau RFEA het examen FEA-Particulier afgenomen. Het examen FEA-Particulier bestaat uit twee examenonderdelen. Onderdeel A bestaat uit 30 meerkeuzevragen, onderdeel B uit het uitwerken van een casus en het mondeling verdedigen ervan. Je schrijft je in voor het totale examen (onderdeel A en B). Deelname aan examenonderdeel B is alleen mogelijk nadat examenonderdeel A met succes is afgerond (5,0 of hoger). Indien examenonderdeel A niet succesvol wordt afgerond, komt de inschrijving voor examenonderdeel B automatisch te vervallen.

Lees voor meer details over het examen FEA-Particulier het examenreglement najaar 2022.

Examen najaar 2022: onderdeel A

Examen voorjaar 2022: onderdeel B

Examen RFEA – voorjaar 2022 resultaten
Hieronder treft u de resultaten aan van het examen-particulier voorjaar 2022

Totaal aantal kandidaten: 7
Geslaagd voor MC:   5
Gezakt voor MC: 2
   
Aantal kandidaten casus: 5
Geslaagd voor casus: 3
Gezakt voor casus: 2

Vanwege corona-omstandigheden waren er voor deze editie beduidend minder examenkandidaten.

Examen voorjaar 2023

Het volgende MC-examen vindt plaats op vrijdag 17 maart 2023. Dit examen vindt plaats bij Aristo in Utrecht (bij station Lunetten). Het start om 9.30 en duurt tot 12.30 uur.
 

De kosten voor het regulier examen najaar 2022 bedragen:

Examenonderdeel Kosten*
MC examen 1e keer/herkanser (onderdeel A) € 342,-
Casus particulier examen 1e keer  (onderdeel B) € 530,-
Casus particulier examen herkansing  (onderdeel B)  € 561,-

* Tarieven examen zijn onderhevig aan BTW-heffing tenzij kandidaat ter voorbereiding op het examen een van BTW vrijgestelde opleiding heeft gevolgd bij een door de Stichting RFEA geaccrediteerd opleidingsinstituut. In dat geval is het examen vrij van BTW.

Voor een verdere toelichting van de kosten verwijzen wij u graag naar het examenreglement FEA-Particulier najaar 2022. (examenreglement voorjaar 2023 wordt in januari 2023 gepubliceerd).