Examen FEA Particulier

In het voorjaar van 2023 wordt voor de laatste maal door het Examenbureau RFEA het examen FEA-Particulier afgenomen. Het examen FEA-Particulier bestaat uit twee examenonderdelen. Onderdeel A bestaat uit 30 meerkeuzevragen, onderdeel B uit het uitwerken van een casus en het mondeling verdedigen ervan. Je schrijft je in voor het totale examen (onderdeel A en B). Deelname aan examenonderdeel B is alleen mogelijk nadat examenonderdeel A met succes is afgerond (5,0 of hoger). Indien examenonderdeel A niet succesvol wordt afgerond, komt de inschrijving voor examenonderdeel B automatisch te vervallen.


Lees voor meer details over het examen FEA-Particulier het examenreglement voorjaar 2023.

Examen voorjaar 2023: onderdeel A

Examen najaar 2022: onderdeel B

Examen voorjaar 2023

Het MC-examen vindt plaats op vrijdag 17 maart 2023 en vindt plaats bij Aristo in Utrecht (bij station Lunetten). Het start om 9.30 en duurt tot 12.30 uur.
Voor degene die na het MC door mogen naar de casus, worden op donderdag 8 en vrijdag 9 juni 2023 de verdedigingen gehouden in Bunnik.

 
De kosten voor het regulier examen voorjaar 2023 bedragen:
 

Examenonderdeel Kosten*
MC examen 1e keer/herkanser (onderdeel A) € 342,-
Casus particulier examen 1e keer  (onderdeel B) € 530,-
Casus particulier examen herkansing  (onderdeel B)  € 561,-

* Tarieven examen zijn onderhevig aan BTW-heffing tenzij kandidaat ter voorbereiding op het examen een van BTW vrijgestelde opleiding heeft gevolgd bij een door de Stichting RFEA geaccrediteerd opleidingsinstituut. In dat geval is het examen vrij van BTW.


Voor een verdere toelichting van de kosten verwijzen wij u graag naar het examenreglement FEA-Particulier voorjaar 2023.