Scheiden en IB-ondernemer: wat zijn de aandachtspunten?

Als één van de partners ondernemer voor de inkomstenbelasting is, spelen er bij een scheiding specifieke zaken. Deze kunnen zeer ingrijpend zijn voor zowel de ondernemer als zijn bedrijf. 

De combinatie scheiding en ondernemer is altijd ingewikkeld. Dat begint al met het bepalen van de waarde van het bedrijf en de eventuele verdeling ervan. Een andere belangrijke vraag is in hoeverre de scheiding invloed heeft op de continuïteit van de onderneming.

Bedrijfsvermogen IB-ondernemer verdelen of niet?

Als u IB-ondernemer bent en een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent aangegaan in gemeenschap van goederen, dan heeft uw partner recht op de helft van het bedrijfsvermogen. Heeft u huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan zijn die bepalend voor de verdeling. Houd er rekening mee dat zelfs als het bedrijf op naam van één van de partners staat, de andere recht kan hebben op een deel van de waarde van de onderneming of de nog niet uitgekeerde winsten.

Bedrijfsvermogen vaststellen

Bij het vaststellen van het bedrijfsvermogen geldt de balans van de onderneming als uitgangspunt. Het kan echter zo zijn dat de balans geen volledig beeld geeft. Bijvoorbeeld omdat de ondernemer nog geen belastingaangifte heeft gedaan en daardoor op termijn nog een schuld heeft bij de fiscus. Of omdat er juist meer vermogen is, bijvoorbeeld omdat de waarde van bepaalde bezittingen niet tegen de actuele verkoopwaarde op de balans staat (stille reserves).

Continuïteit van het bedrijf

Bent u de eigenaar en besluit u door te gaan met ondernemen, dan moet u uw partner meestal uitkopen. Omdat dit effect heeft op de winst, leidt het tot de vraag of voortzetten van het bedrijf wel haalbaar of wenselijk is. Hierover kunnen de meningen sterk verschillen. Besluit u om niet langer binnen uw bedrijf te ondernemen, dan kunt u het bedrijf verkopen of uw activiteiten staken. In beide gevallen moet u afrekenen met de fiscus. Bij een scheiding is het verstandig om alle drie de opties door te rekenen en af te wegen.

Alimentatie en verwachte beschikbare winst

Tot en met 2012 ging de rechter bij het vaststellen van de alimentatie nog uit van het bedrijfsresultaat. Sinds 2013 wordt de hoogte bepaald op basis van de verwachte beschikbare winst. Dit maakt de zaken er niet eenvoudiger op.

De verwachte beschikbare winst is het bedrag dat de ondernemer in de toekomst geacht wordt aan de onderneming te kunnen onttrekken zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Dit bedrag kan (deels) worden bepaald uitgaande van het bedrijfsresultaat voor het lopende jaar, geschat door middel van de resultaten van de afgelopen jaren.

De reden om uit te gaan van de beschikbare winst is dat naast het bedrijfsresultaat ook kasstromen een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van het bedrag dat aan de zaak kan worden onttrokken. Zo gaan bijvoorbeeld afschrijvingen wel ten koste van de winst, maar niet van de liquiditeit. Bij investeringen geldt juist het tegenovergestelde.

Partner in loondienst: arbeidsovereenkomst beëindigen

Staat de partner van de ondernemer op de loonlijst en kunt of wilt u niet langer samen in het bedrijf werken? Dan moet u – de waarde van – het arbeidscontract meenemen in de onderhandelingen rond de scheiding. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de rechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter zal dit alleen doen als er aantoonbaar sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie.

Vragen over scheiden en de financiële toekomst van uw kinderen?

Neem eerst contact op met een RFEA-adviseur

Het is lastig om zelf te berekenen hoe de uw financiële toekomst van uw kinderen er na een scheiding precies uitziet. Er zijn zoveel afhankelijkheden, dat veel ouders door de bomen het bos niet meer zien. Het is verstandig om gebruik te maken van de kennis en kunde van een adviseur met het keurmerk RFEA. Die helpt u met raad en daad om alles inzichtelijk te krijgen.

Heeft u een vraag of wilt u weten hoe een RFEA-adviseur u kan helpen? Neem dan contact op met een adviseur. Met onze handige zoekmachine vindt u er snel één bij u in de buurt.

Zoeken

EchtscheidingScan

Scheiden en de Financiële Toekomst van uw Kinderen is één van de onderwerpen uit de EchtscheidingScan. Uiteraard spelen er tijdens en na een scheiding veel meer zaken die gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Meer weten?

Online EchtscheidingScan   Download PDF     Overzicht