Scheiden en de financiële toekomst van uw kinderen

Als u kinderen heeft, blijft u ook na uw scheiding voor hen verantwoordelijk. Niet alleen als het om zorg gaat, ook financieel. Voor kinderen is een scheiding vrijwel zonder uitzondering een emotionele gebeurtenis omdat het gezin uit elkaar valt. Dus wilt u er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze er financieel zo weinig mogelijk van merken.

Als u minderjarige kinderen heeft, bent u meestal wettelijk verplicht om samen een ouderschapsplan opstellen. In dit plan legt u afspraken vast over onder andere de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Deze afspraken gelden in principe totdat uw kinderen 18 jaar zijn. Desgewenst kunt u ook afspraken maken na 18-jarige leeftijd.

Ouderlijk gezag en aansprakelijkheid

Een moeder heeft altijd het ouderlijk gezag over haar kinderen, voor een vader of duo-moeder geldt dat niet per se. Ouderlijk gezag blijft ook na een scheiding bestaan, tenzij u de rechter expliciet vraagt om het aan slechts één van beiden toe te kennen en uw verzoek wordt gehonoreerd.

Ouderlijk gezag brengt de verplichting mee om de kinderen te verzorgen en op te voeden. U en uw ex-partner blijven na de scheiding tevens de wettelijke vertegenwoordigers van uw minderjarige kinderen. Ook bent u beiden wettelijk aansprakelijk voor hen. Tenminste één van de ouders moet het kind daarom verzekeren op de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Nog verstandiger is het om het kind op de aansprakelijkheidsverzekering van allebei de ouders te verzekeren als dit mogelijk is. 

Kinderalimentatie

Los van de vraag of er sprake is van ouderlijk gezag, zijn u en uw (ex-) partner allebei onderhoudsplichtig voor de kinderen. De partner die alimentatieplichtig is, moet daarom meetalen aan de kosten van de kinderen, zoals bijvoorbeeld huisvesting, verzorging en opvoeding. Deze verplichting loopt door tot de 21ste verjaardag van de kinderen.

Over de hoogte van de kinderalimentatie moeten u en uw (ex-) partner samen afspraken maken. Sinds 2013 gelden er nieuwe normen voor de hoogte van de kinderalimentatie, de zogenaamde Tremanormen. Voor meer informatie neemt u contact op met een adviseur met het RFEA-keurmerk.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Er zijn meerdere financiële kindregelingen van de overheid waarvoor u in aanmerking kunt komen. Allereerst is er de kinderbijslag. Deze is niet afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De kinderbijslag wordt uitgekeerd aan de ouder bij wie het kind ingeschreven staat.

Afhankelijk van uw inkomen kunt u daarnaast in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Over de verdeling daarvan moet u samen afspraken maken, het wordt namelijk maar aan één van de ouders uitbetaald. Het kindgebonden budget mag niet in mindering worden gebracht op de kinderalimentatie, maar wordt wel meegerekend bij het bepalen van de draagkracht van de ouder die het ontvangt.

Erfenis en testament

Als u gaat scheiden, kan het belangrijk zijn om uw testament na te zien. Doet u dit niet en komt u te overlijden, dan kan uw ex-partner het beheer en vruchtgebruik over de erfenis van uw minderjarige kinderen krijgen. U kunt dit ondervangen door in uw testament iemand aan te wijzen als bewindvoerder. Hij of zij beheert dan uw nalatenschap voor uw kinderen totdat zij minimaal 18 jaar zijn.

U kunt overwegen om in uw testament een zogenoemde tweetrapsmaking op te nemen. Dat voorkomt dat, als ook een kind overlijdt, een deel van diens erfenis alsnog naar uw ex-partner gaat. Binnen een tweetrapsmaking erven alleen broers en zusters van elkaar. Tot slot kunt u een alternatieve erfstelling opnemen. Mocht het gebeuren dat u en uw kinderen gelijktijdig overlijden, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, dan gaat de nalatenschap naar een door u aangewezen erfgenaam.

Beheer van spaarrekeningen

Strikt genomen behoort het spaargeld van minderjarige kinderen tot het gezamenlijke huwelijksvermogen en zou het verdeeld moeten worden tussen u en uw partner. Veel ouders kiezen er echter voor om de spaarrekeningen van hun kinderen gewoon te laten bestaan. Het is in dat geval wel verstandig om afspraken te maken en deze vast te leggen. In de afspraken staat onder andere beschreven wie de rekeningen beheert, waarvoor het geld is bestemd en welke bedragen u beiden periodiek op de rekeningen stort.

De waarde van het spaargeld van kinderen telt mee in box 3 van de ouders. Als u bent gescheiden, moet u elk de helft van het vermogen van uw kinderen optellen bij uw eigen vermogen op het moment dat u belastingaangifte doet.

Vragen over scheiden en de financiële toekomst van uw kinderen?

Neem eerst contact op met een RFEA-adviseur

Het is lastig om zelf te berekenen hoe de uw financiële toekomst van uw kinderen er na een scheiding precies uitziet. Er zijn zoveel afhankelijkheden, dat veel ouders door de bomen het bos niet meer zien. Het is verstandig om gebruik te maken van de kennis en kunde van een adviseur met het keurmerk RFEA. Die helpt u met raad en daad om alles inzichtelijk te krijgen.

Heeft u een vraag of wilt u weten hoe een RFEA-adviseur u kan helpen? Neem dan contact op met een adviseur. Met onze handige zoekmachine vindt u er snel één bij u in de buurt.

Zoeken

EchtscheidingScan

Scheiden en de Financiële Toekomst van uw Kinderen is één van de onderwerpen uit de EchtscheidingScan. Uiteraard spelen er tijdens en na een scheiding veel meer zaken die gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Meer weten?

Online EchtscheidingScan   Download PDF     Overzicht